tel menu

OSGB Hakkında Yasal Düzenlemeler

OSGB’ ler ilk olarak 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’ na dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” nde tanımlanmıştır.

20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ nda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” OSGB’ leri yeniden tanımlamıştır.

Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi” tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiş.