tel menu

Duyurular

Kimler OSGB Hizmeti Almak Zorundadır ?
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) Nedir? İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi(İSGB); en az bir işyeri hekimi ile işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip en az bir iş güvenliği uzmanının görevlendirilmesi ile oluşturulur. Kimler OSGB Hizmeti Almak veya İSGB Kurmak Zorundadır? İSGB kurulum zorunluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ nca işletmenin tehlike sınıfına göre çalışan sayısına bağlı olarak belirlenmiştir. Bu durumda az tehlikeli sınıfına giren, tehlikeli, çok tehlikeli sınıfında yer alan işletmelerin İSGB kurulması gerekmektedir. Bunun dışında kalan diğer sınıflarına giren firmaların OSGB hizmeti almak zorundadır. ... Detaylar
Çıkmaza Girmeden Önce Net Ankara Ortak Sağlık ve Güvenlik Biriminde Buluşalım
... Detaylar
OSGB Hakkında Yasal Düzenlemeler
OSGB’ ler ilk olarak 27 Kasım 2010 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 4857 sayılı İş Kanunu’ na dayanılarak yayınlanan “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” nde tanımlanmıştır. 20 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ nda kabul edilen ve 30 Haziran 2012 tarihinde 28339 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren“6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 29 Aralık 2012 tarihli ve 28512 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği” OSGB’ leri yeniden tanımlamıştır. Yeni yasal düzenlemelerde de “Ortak Sağlık Güvenlik Birimi” tanımı “Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri; işyerlerine İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini vermek için oluşturulmuş, Bakanlıkça yetkilendirilmiş, verdiği hizmetler karşılığında fatura kesebilen ticari kuruluşlardır” şeklinde yer almış, ayrıca yetki ve sorumlulukları detaylandırılmış ve çalışma esasları belirlenmiş. ... Detaylar
OSGB NEDİR ?
Son dönemlerde çalışma fırsatlarımızın ve dallarımızın artış yaşadığı şu günlerde özenle ve bizlere uygun bir şekilde çalışmak ve bu işi hayal etmek hepimizin hakkı. Gerek işveren gerekse işçi tarafında vazgeçilmez olan sigorta yöntemini uygulamayıp, insanların can güvenliği sınırda bırakan işverenler oldukça fazla. Özellikle göç aldığımız şu günlerde insanlara bir güvenlik hizmeti sunmadığımız gibi onlarda farklı ülkenin farklı insanları oldukları gibi bu takım sorunları dert etmeden. Çok az miktarda paralara, çok uzun bir sürede sahip olmanın yanında her hangi bir can güvenliği olmadan sadece kendini Allah'a bırakan işçiler sigorta gibi önemli bir işi atlamaktadırlar. Bunun yanı sıra işveren, işçilerini sigortalı yapıp onların can güvenlikleri takdirde yapması gereken daha doğrusu alması gereken bazı önlemlerde bulunmaktadır. İşte bu önlemler arasın da OSGB yani diğer bir deyiş ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, ihtiyacını duyarlar. OSGB Nedir? Diye soranlar için, açılımı Ortak Sağ... Detaylar
İş Güvenliği Kanunu
İş güvenliği, tüm mesleklerde çalışan insanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik düzeylerini en üst düzeylere ulaştırmak ve bu düzeyin seyrini bozmamak; çalışanların çalışma alanlarından olumlu etkilenmelerini sağlamak, sağlığa aykırı çalışmaları önlemek ve doğal olarak işin insana, insanın yaptığı işe uyumunu sağlamak amacıyla ortaya çıkmış sistemlerdir. Bu sistemin, tüm çalışanları kapsama ve yasal alt yapı oluşturma gibi amaçları bulunmaktadır. Ülkemizde 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uygulanmaktadır. Bu kanunda bulunan yönetmeliklerde, önce insan sağlığını sonra, çalışılan ortamın güvenliğini sağlamak esas alınır. Günümüzde neredeyse her işyerinde bu kanun uygulanır ve her işyerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli (işyeri hemşiresi) bulundurulmak zorundadır. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda işveren, donanımı varsa bu hizmetleri kendisi sağlayabilir, çalışanları arasından yine şartları sağlayan kişileri bu hizmete dâhil edebil... Detaylar
İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunu sıkça duyduğumuz son yıllarda, son çıkan mevzuatlar işletmelerde bir işçi bile çalışsa iş güvenliği uzmanı bulundurma şartı getirmiştir. Bunu da kısaca OSGB adı verilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi çatısı altında verilen çeşitli eğitimlerle mecburi hale getirmeye çalışmışlardır. OSGB nedir sorusunun cevabı, yönetmelikte tanımlanmış olan sanayi olan veyahut sanayi olmayan her türlü kuruluşta bir sağlık görevlisi ve iş güvenli uzmanı sağlama konusunda yetkili olan ve bu kişilere gerekli eğitimleri veren kurumdur. Bazı işlerde işçilerin sağlığını tehlikeye sokan maddeler kullanılmakta ya da tehlike sınıfı yüksek iş dalları bulunmaktadır. Bu yüzden işçinin sağlığının güvende olması gerekir. İşçinin sağlığını ve işletmenin imaj ve geleceğini güvence altına bu eğitim sonucu yüksek risk grubunda çalışan işçiler ve işletme için öncelikle bir risk analizi yapılır. Bu analiz sonucu oluşan risk durumuna göre gerekli bilgilendirme ve düzenlemeler yapılır. ... Detaylar
OSGB Ankara
Son günlerde çevrenizde gördüğünüz afişlerde yer alan "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" ilanlarının sıklaştığının farkında olmalısınız. Kamu spotlarında da yer alan bu bilgilendirici tanıtım filmi ya da içerikler, işçilerin daha sağlıklı ve verimli bir şekilde çalışmaları için, işverenin yasal çerçeve içinde yer alan bazı sorumlulukları yerine getirmesini sağlayan ve şart koşan bir sistemdir. OSGB Nedir? Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), başta fabrika ve risk grubu yüksek işler yapan KOBİ'ler olmak üzere işçi çalıştırılan her kurumda yeni yasa gereği hizmet vermesi gereken, işçilerin sağlığını, güvenliğini, eğitim ve bilinçlendirilmesini sağlayan ve belirli aralıklarla sağlık taramaları yapılan bir ekiptir. Bakanlıkça onaylanan mühendislerin İş Güvenliği Uzmanı olarak görev yapması şarttır. Her işletme zorunlu hale gelmesi, işçilerin sağlığını ve güvenliği korumanın yanı sıra işverenin de iş alanı ile ilgili riskleri bilmesi ve bilinçlenmesi açısında oldukça önemlidir. Net ... Detaylar
OSGB Nedir? OSGB Nedir?
OSGB Nedir? Son dönemlerde çalışma fırsatlarımızın ve dallarımızın artış yaşadığı şu günlerde özenle ve bizlere uygun bir şekilde çalışmak ve bu işi hayal etmek hepimizin hakkı. Gerek işveren gerekse işçi tarafında vazgeçilmez olan sigorta yöntemini uygulamayıp, insanların can güvenliği sınırda bırakan işverenler oldukça fazla. Özellikle göç aldığımız şu günlerde insanlara bir güvenlik hizmeti sunmadığımız gibi onlarda farklı ülkenin farklı insanları oldukları gibi bu takım sorunları dert etmeden. Çok az miktarda paralara, çok uzun bir sürede sahip olmanın yanında her hangi bir can güvenliği olmadan sadece kendini Allah'a bırakan işçiler sigorta gibi önemli bir işi atlamaktadırlar. Bunun yanı sıra işveren, işçilerini sigortalı yapıp onların can güvenlikleri takdirde yapması gereken daha doğrusu alması gereken bazı önlemlerde bulunmaktadır. İşte bu önlemler arasın da OSGB yani diğer bir deyiş ile Ortak Sağlık Güvenlik Birimi, ihtiyacını duyarlar. OSGB Nedir? Diye soranlar için, aç... Detaylar
İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü
Resmî Gazete Sayı : 28713 İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirme yükümlülüğü MADDE 5 – (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; a) Çalışanları arasından 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) ve (g) bentlerindeki niteliklere sahip çalışanları, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli olarak görevlendirir. b) Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu yükümlülüğünü ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden hizmet alarak yerine getirebilir. c) Bu Yönetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, çalışan sayısı ve tehlike sınıfınıdikkate alarak kendi işyerinde, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli görevini üstlenebilir. ç) Tam süreli işyeri hek... Detaylar