tel menu

Diğer Sağlık PersoneliDiğer sağlık personelimiz İşyeri Hekimi ile uyumlu çalışma ortamını yakalamaktadır. Diğer sağlık personelinin görevleri;

» İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,

» İşçilerin sağlık ve kayıtlarını işe giriş/periyodik muayene formlarına yazmak ve İşyeri Hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak,

» İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,

» İşçilerin sağlık eğitimlerinde görev almaktır.


Anahtar Kelime : diğer sağlık personeli sınavı, diğer sağlık personeli eğitimi,  diğer sağlık personeli yönetmelik,  diğer sağlık personeli olma şartları, diğer sağlık personeli görevleri, diğer sağlık personeli kursu, diğer sağlık personeli yetki ve sorumluklukları,  diğer sağlık personeli çalışma süresi, diğer sağlık personeli olmak için gerekenler, diğer sağlık personeli olma kursları, diper saplık personeli yetkileri, 

Fotoğraflar