tel menu

İş Güvenliği Eğitimi


15 Mayıs 2013 tarihinde 28648 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” ne istinaden işveren çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;

Programların hazırlanması ve uygulanmasını,

» Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
» Çalışanların bu programlara katılmasını,
»    Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamalıdır.

Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen şu periyodlar ve sürelerde;

» Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa en az 16 saat,
» Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa en az 12 saat,
»    Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa en az 8 saat olarak her çalışan için düzenlenmelidir.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri işyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından, işçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından aşağıdaki konular dâhilinde verilmelidir.


Anahtar Kelime:  iş ve işçi güvenliği,  iş güvenliği eğitimi,  iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, iş güvenliği uzmanlığı eğitimi,  iş güvenliği nedir, iş sağlığı nedir, iş ve iş  sağlığı işçi güvenliği, işçi sağlığı ve güvenliği, işçi sağlığı, işçi güvenliği ve işçi sağlığı, iş güvenliği kursu, iş güvenliği uzmanlıı kursu, iş sağlığı uzmanı kursu, iş güvenliği ve işçi sağlığı nedir, iş güvenliği eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri, iş güvenliği uzmanlığı nedir,

Fotoğraflar