tel menu

İş Güvenliği Uzmanı


NET ANKARA OSGB, firmalarınızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gereklilikleri karşılayacak şekilde görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları 29.12.2012 tarihinde resmi Gazetede yayınlanan ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile resmi görevlendirme firma ile NET ANKARA OSGB arasında yapılır. Yapılan her sözleşmenin takibi NET ANKARA OSGB' ye ait olup, güncel bilgiler firmaya aktarılmaktadır.

Görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde de belirtildiği üzere, görevlendirildikleri firmalarda risk analizlerini yapar ve temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verirler. Uzmanlar ayrıca firmalar için hazırlanan tüm risk analizi, eğitim ve diğer dokümantasyonu denetler. Uzmanlar günlük ziyaret raporlarını bağlı bulundukları OSGB arşivlerinde kayıt altına alırlar. Hizmetin başlamasından itibaren uzman; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde tehlike sınıfı ve çalışan personel sayısına bağlı olarak yakından takip eder ve belirli periyodlar da raporları firmaya sunar.


Anahtar Kelime : isg uzmanı,  a sınıfı isg uzmanı, isg uzmanı eğtimi, isg eğitim, isg eğitim kurumları, isg eğitimi, isg güveliği uzmanlığı, isg güvenliği uzmanlığı eğitimi, isg uzman, isg güvenlik, isg uzmanlığı,  isg çalışma süresi, isg uzmanı iş ilanları, isg uzmanları,nisg uzmanı nedir, isg uzmanı görev yetki ve sorumlulukları, isg uzmanlığı eğitimi, isg uzmanlığı sertifikası, isg uzmanlığı ankara, isg uzmanlığı risk analizi, ortak iş sağlığı ve güvenliği birii, iş ve iş iş sağlığı, iş emniyeti, ortak iş, güvenlik uzmanı, sağlık ve güvenlik, iş sağlığı ve güvenliği, iş sağlık ve güvenlik hizmeti, iş sağlık ve güvenlik birimi, iş güvenliği, 

Fotoğraflar