tel menu

İskele Üzerinde Güvenli Çalışma Eğitimi


İskele üzerinde çalışma yapacak olan ve iskele konrolü yapacak olan çalışanlara verilen eğitimlerdir.

Bu eğitim iskele üzerinde çalışma yapacak olan kişilerde, alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında farkındalık yaratır ve daha güvenli çalışma oluşturmasına yardımcı olur.

İskele kontrolü yapacak olan teknik personel ise çalışan kişiyi bilinçli bir şekilde kontrol eder ve oluşabilecek hataları önceden fark edebilmesine yardımcı olur.

Fotoğraflar