tel menu

İşyeri Hekimi


NET ANKARA OSGB, firmalarınızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gereklilikleri karşılayacak şekilde görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları 29.12.2012 tarihinde resmi Gazetede yayınlanan ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile resmi görevlendirme firma ile NET ANKARA OSGB arasında yapılır. Yapılan her sözleşmenin takibi NET ANKARA OSGB' ye ait olup, güncel bilgiler firmaya aktarılmaktadır.

Görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde de belirtildiği üzere, görevlendirildikleri firmalarda risk analizlerini yapar ve temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini verirler. Uzmanlar ayrıca firmalar için hazırlanan tüm risk analizi, eğitim ve diğer dokümantasyonu denetler. Uzmanlar günlük ziyaret raporlarını bağlı bulundukları OSGB arşivlerinde kayıt altına alırlar. Hizmetin başlamasından itibaren uzman; İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yönetmeliğinde tehlike sınıfı ve çalışan personel sayısına bağlı olarak yakından takip eder ve belirli periyodlar da raporları firmaya sunar.

Anahtar Kelime : işyeri hekimi, işyeri hekimi ankara, işyeri hekimi çalışma süreleri, işyeri hekimi eğitimi, işyeri hekimi yönetmeliği, işyeri hekimi ücretleri, işyeri hekimi fiyatları, işyeri hekimi görev yetki ve sorumlulukları, işyeri hekimi nedir, işyeri hekimliği, işyeri hekimliği ve güvenliği uzmanlığı, işyeri uzmanlığı, işyeri güvenliği uzmanı, işyeri sağlık ve güvenlik birimi, işyeri güvenlik sertifikası, işyeri hekimliği eğitim, işyeri sağlığı ve güvenliği, işyeri güvenlik uzmanı,  iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi, işyeri güvenliği eğitimi, işyeri güvenliği ve uzmanlığı eğitimi, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, işyeri sağlık güvenlik birimi, işyeri güvenliği ve işçi sağlığı, iş sağlığı ve işyeri hekimliği,  

Fotoğraflar