tel menu

Mobil Sağlık Aracı


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi sağlayarak, gerekli önlemlerin alınması için de bir fırsattır. Mobil Sağlık Tarama aracımız, eğitimli ve alanında deneyimli personelimiz ve doktorlarımız ile size uygun gün ve saatte hizmet vermektedir.

MOBİL SAĞLIK ARACIMIZDA YAPILAN TETKİKLER:
- RÖNTGEN (AKCİĞER GRAFİSİ)
- SOLUNUM FONSİYON TESTİ (SFT)    
- İŞİTME TESTİ (ODYOMETRİ)
- LABORATUVAR
- KORUYUCU AŞI HİZMETLERİ
- EKG

- RÖNTGEN  (AKCİĞER GRAFİSİ)

Akciğer Grafisi  göğüs duvarı ile ilgili birçok koşulu teşhis etmek için kullanılır; kemikler ve akciğerler, kalp ve büyük damarlar da dahil olmak üzere göğüs boşluğunda bulunan yapıları da içerir. Göğüs radyografileri, işçilerin toza maruz kaldıkları madencilik , inşaat vb. sektörlerdeki mesleki akciğer hastalıklarını taramak için de kullanılır.
İş güvenliği kapsamında çalışanların periyodik sağlık kontrolünden geçmeleri esnasında Akciğer Grafisi de istenmektedir.
Bu nedenle  yapılması gerekli en önemli laboratuvar çalışması akciğer filmleridir.Gerek işe girişte, gerekse periyodik olarak, hem tıbbi hem de yasal önemi olan bir uygulamadır. Özellikle mesleksel akciğer hastalıkları açısından çok önemlidir. Akciğer filmi çekecek araç ve röntgen cihazımız son teknoloji DR (dijital röntgen) sistem olup, röntgen sonuçları Göğüs Hastalıkları Uzamanı tarafından değerlendirilmektedir.


- SOLUNUM FONKSİYON TESTİ (SFT)

Pirometrik inceleme akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirmesinde rutin olarak kullanılmaktadır. Özellikle akciğerleri etkileyecek işlerde çalışanlara (madenciler, akü fabrikasında çalışanlar vs.) yapılmasında fayda vardır. Teknolojinin son ürünü cihazımız ile bu tarama, istenilen uygun şartlarda mobil sağlık aracımız ile yapılmakta ve sonuçları Göğüs Hastalıkları Uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.- İŞİTME TESTİ (ODYOMETRİ)

İşitme testimiz kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve işitme sağlığının takip edilmesinde son derece önemli olup, testlerimiz kişiye uygun şekilde yapılmaktadır. Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Hasta ses geçirmez bir kabine oturtulur. Bir kulaklık aracılığı ile hastanın kulağına ses verilir. Hasta, sesi duyduğu zaman elindeki butona basarak işaret verir. Böylece işittiği ses seviyesi belirlenmiş olarak kayıt edilir. Daha sonrasında sonuçlar, Kulak Burun Boğaz Uzmanı tarafından değerlendirilerek raporlanmaktadır.- LABORATUVAR TETKİKLERİ

- Hematolojik Testler
- Biyokimyasal Testler
- İdrar Tetkikleri
- Gaita Tetkikleri
- Troid Tetkikleri
- Anemi Tetkikleri
- Enfeksiyon Tetkikleri
- Mikrobiyolojik Testler
- Diğer Tetkikler (Ağır metal ve uçucu organik bileşikler vb.)

İşyeri hekimlerinin sektörel bazda, risklere uygun talep ettiği tüm laboratuvar tetkikleri mobil sağlık aracımız ile yapılmaktadır. Deneyimli sağlık ekibimiz tarafından alınan numunelerin laboratuvar ortamında işlenmesi sonucu raporlar, Biyokimya Uzmanı tarafından değerlendirilmektedir.


- KORUYUCU AŞI HİZMETLERİ

Uygun koşullarda sağlık personelimiz tarafından firmanın ve işyeri hekiminin isteğine  bağlı olarak tetonoz aşısı, hepatit aşıları (hepatit testleri sonucu uygun hastalara uygulanmaktadır), grip aşıları (mevsimsel salgın nedeni ile oluşabilecek iş gücü kaybını engellemek için) istek doğrultusunda yapılmaktadır.- PORTÖR TARAMALARI

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseselerde çalışanlarda portör taramaları talep doğrultusunda yapılmaktadır. Halk sağlığı açısından da çok önem taşıyan bu test, mobil sağlık aracımız ile işyerlerinize gelerek yapılmaktadır.

Portör taraması için yapılacak tetkikler;
Akciğer grafisi; Akciğer hastalıklarını tespit etmek için yapılan tarama yöntemidir.
Gaita mikroskopisi ve gaitada parazit ve parazit yumurtası incelemesi; Dışkıda barsak parazitlerinin mikroskobik incelemeyle araştırılmasıdır.
Gaita kültürü; Özellikle Salmonella ve Shigella cinsi bakterilerin, dışkıda araştırılması amacıyla yapılmaktadır.
Boğaz ve burun kültürü; Boğazda özellikle A Grubu Beta Hemolitik Streptokok araştırılması yönünden yapılan bir tahlildir.