tel menu

Risk Analizi


6331 Sayılı Kanun ile 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bir tane çalışanı olan tüm firmaların tehlike sınıflarına bakılmaksızın; Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir.

Firma sorumlulukları kanunda şu şekilde tanımlanmıştır; ‘Firma çalışma şartlarından ve yapılan işten kaynaklanan çeşitli tehlikeler ve olası riskleri belirlemeli, tehlike kaynaklarının her birinden oluşacak riskleri belirlenmesi, seçilen bir tehlikenin risk analizinin yapılarak kullanılan metot ile derecelendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve analizi yapılan riskin kabul edilebilir sınıra çekilebilmesi için düzeltici faaliyetler eylem planı yapılması gibi çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar işin yapıldığı firmadaki yönetim kadrosu ve çalışanların da katılımı ile gerçekleştirilmektedir.’

Bu çalışmalar neticesinde mevcut risklerin ortadan kaldırılması veya kabul edilebilirlik sınırına çekilebilmesi için alınması gereken önlemlerin de belirtildiği “Risk Analiz Raporu” hazırlanarak firmanıza sunulmaktadır.

Anahtar Kelime :risk analizi, risk analizi nedir, risk analizi yönetmeliği,  risk analizi metodları,  risk analizi eğitimi, risk analizi ekibi, risk analizi teknikleri, risk analizi yöntemleri, risk analizi uygulamaları, risk analizi uzmanı, risk analizi uzmanı, risk analizi aşamaları, risk analizi zorunluluğu, risk analizi çeşitleri,  

Fotoğraflar