tel menu

Sağlık Tetkikleri


Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen sağlık raporlarına esas teşkil eden tetkikler yapılmaktadır. Yapılan tetkiklerden bazılarını;

» Akciğer grafisi,
» Solunum fonksiyon testi,
» Kulak odyo testi,
» Tam kan testi,
» Kanda ağır metal testi,
» Tetanos aşısı,
» Göz muayenesi,
» Risk gruplarına göre belirlenecek diğer tetkikler oluşturmaktadır.