tel menu

Hizmetler

Risk Analizi Risk Analizi

6331 Sayılı Kanun ile 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş ve bir tane çalışanı olan tüm firmaların tehlike sınıflarına bakılmaksızın; Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilmiştir. Firma sorumlulukları kanunda şu şekilde tanımlanmıştır; ‘Firma çalışma şartlarından ve yapılan işten kaynaklanan çeşitli tehlikeler ve olası riskleri belirlemeli, tehlike kaynaklarının her birinden oluşacak riskleri belirlenmesi, seçilen bir tehlikenin risk analizinin yapılarak kullanılan metot ile derecelendirilmesi, alınacak önlemlerin belirlenmesi ve analizi yapılan riskin kabul edilebilir sınıra çekilebilmesi için düzelt... Detaylar
Acil Eylem Planı Acil Eylem Planı

30.06.2012 tarihinde 28339 sayılı yayınlanan 6331 sayılı kanun ile tüm işverenler; İlk yardım, yangınla mücadele, kişilerin tahliyesi, ciddi ve yakın tehlikeyle karşılaşılması gibi durumlar için önceden acil durum planları hazırlamak durumundadır. İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti çerçevesinde yapılan Acil durum Eylem Planları her işletmenin özel durumları fiziki koşulları ve olası riskleri tespit edilerek hazırlanır. Acil Durum Eylem Planları ile tüm işletmeler acil durumlara karşı hazırlıklı olacaktır. Anahtar Kelime:  acil eylem planı eğitimi, acil eylem planı, acil eylem planı ekipleri,  acil eylem planı örnek, acil eylem planı ve risk... Detaylar
İşyeri Hekimi İşyeri Hekimi

NET ANKARA OSGB, firmalarınızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gereklilikleri karşılayacak şekilde görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları 29.12.2012 tarihinde resmi Gazetede yayınlanan ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile resmi görevlendirme firma ile NET ANKARA OSGB arasında yapılır. Yapılan her sözleşmenin takibi NET ANKARA OSGB' ye ait olup, güncel bilgiler firmaya aktarılmak... Detaylar
Diğer Sağlık Personeli

​ Diğer sağlık personelimiz İşyeri Hekimi ile uyumlu çalışma ortamını yakalamaktadır. Diğer sağlık personelinin görevleri; » İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekimi talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak, » İşçilerin sağlık ve kayıtlarını işe giriş/periyodik muayene formlarına yazmak ve İşyeri Hekimi tarafından yapılan fiziki muayene sırasında hekime yardımcı olmak, » İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, » İşçilerin sağlık eğitimlerinde görev almaktır. Ana... Detaylar
İş Güvenliği Uzmanı İş Güvenliği Uzmanı

NET ANKARA OSGB, firmalarınızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gereklilikleri karşılayacak şekilde görevlendirilen İş Güvenliği Uzmanları 29.12.2012 tarihinde resmi Gazetede yayınlanan ‘İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılan sözleşmeler ile resmi görevlendirme firma ile NET ANKARA OSGB arasında yapılır. Yapılan her sözleşmenin takibi NET ANKARA OSGB' ye ait olup, güncel bilgiler firmaya aktarılmak... Detaylar
İş Güvenliği Eğitimi İş Güvenliği Eğitimi

15 Mayıs 2013 tarihinde 28648 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmeliğe” ne istinaden işveren çalışanların, iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili; Programların hazırlanması ve uygulanmasını, » Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini, » Çalışanların bu programlara katılmasını, »    Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlamalıdır. Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen şu periyodlar ve sürelerde; » Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerl... Detaylar
Patlamadan Korunma Dokümanı Patlamadan Korunma Dokümanı

İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla hazırlanan dokümandır. Patlayıcı ortam ise; Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır. İşveren; çalışanların ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlar. Yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre, çalışanların sağlık ve güvenliği için tehlike arz eden patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, ça... Detaylar
Sağlık Tetkikleri Sağlık Tetkikleri

Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği kapsamında düzenlenen sağlık raporlarına esas teşkil eden tetkikler yapılmaktadır. Yapılan tetkiklerden bazılarını; » Akciğer grafisi, » Solunum fonksiyon testi, » Kulak odyo testi, » Tam kan testi, » Kanda ağır metal testi, » Tetanos aşısı, » Göz muayenesi, » Risk gruplarına göre belirlenecek diğer tetkikler oluşturmaktadır.  - RÖNTGEN (AKCİĞER GRAFİSİ) Akciğer Grafisi göğüs duvarı ile ilgili birçok koşulu teşhis etmek için kullanılır; kemikler ve akciğerler, kalp ve büyük damarlar da dahil olmak üzere göğüs boşluğunda bulunan yapıları da içerir. Göğüs radyografileri, işçilerin toza maruz k... Detaylar
Teknik Ölçümler Teknik Ölçümler

Teknik ölçümlerimiz ulusal ve uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir ve raporlanmaktadır. Ölçüm cihazlarımızın tamamı günümüz teknolojisine ve ilgili standartlara uygun olarak seçilmiştir. Cihazlarımızın düzenli olarak akredite kuruluşlara kalibrasyonları yapılmaktadır. » Gürültü ölçümü » Gürültü haritasının çizilmesi » Aydınlatma ölçümü » Sıcaklık Ölçümü » Nem Ölçümü » Hava Akım Hızı Ölçümü » Toz ölçümü » Gaz ölçümü » Titreşim ölçümleri (El-kol ve vücut titreşimi-binalarda, makinelerde sürekli titreşim ve darbe ile meydana gelen titreşim) Termal Konfor İşletmelerde çalışanların büyük çoğunluğunun... Detaylar
Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı Sağlık ve Güvenlik Planı / Dokümanı

Yapı ve madencilik işlerinde, yürütülen faaliyetleri dikkate alıp; - Çalışanların toprak altında kalma, bataklıkta batma ve yüksekten düşme - Kimyasal ve Biolojik maddelerle çalışmalarda, - Radyasyon içeren çalışmalarda,  - Yüksek gerilim hatları yakınlarındaki çalışmalarda, - Kuyu yeraltı kazıları ve tünel işlerinde - Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işlerde, - Basınçlı keson içinde yapılan işlerde, - Patlayıcı madde kullanımı gerektiren işlerde, - Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işlerinde, riskler değerlendirilerek çalışanların sağlık ve güvenliğini korumayı hedefleyen kuralların bulunduğu, Sağlık v... Detaylar
Yüksekte Çalışma Hizmeti Yüksekte Çalışma Hizmeti

Yüksökte Güvenli Çalışma Eğitimleri ile yüksek riskli çalışma ortamlarında görev yapan kişilere; yüksekte çalışma bilgisi sağlamak, yüksekte çalışma risklerinin nasıl algılanacağı, çalışma alanına özel çözümlerin nasıl üretileceği ve yüksekte çalışma faaliyetlerinin doğru şekilde nasıl uygulanabileceği konusunda bilgi verilmektedir. Yüksekte çalışma ekipmanlarının doğru kullanımı, bakımı ve kontrolünü sağlamak, çalışma ortamındaki tehlike ve risklere karşı farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.... Detaylar
İskele Üzerinde Güvenli Çalışma Eğitimi İskele Üzerinde Güvenli Çalışma Eğitimi

İskele üzerinde çalışma yapacak olan ve iskele konrolü yapacak olan çalışanlara verilen eğitimlerdir. Bu eğitim iskele üzerinde çalışma yapacak olan kişilerde, alınması gereken güvenlik önlemleri hakkında farkındalık yaratır ve daha güvenli çalışma oluşturmasına yardımcı olur. İskele kontrolü yapacak olan teknik personel ise çalışan kişiyi bilinçli bir şekilde kontrol eder ve oluşabilecek hataları önceden fark edebilmesine yardımcı olur.... Detaylar
Sabit Ankraj Ekipmanları Montaj Hizmetleri Sabit Ankraj Ekipmanları Montaj Hizmetleri

Bina içlerinde yüksekte çalışmalarda, merdiven, silo gibi çalışma alanlarında çslışırken kullanılacak olan yaşam hatlarının sabitlenmesi için gereken ankajlar belenmekte ve montajları yapılmaktadır.... Detaylar
Merdivenlerde Güvenli Çalışma Eğitimi Merdivenlerde Güvenli Çalışma Eğitimi

Her çeşit merdiven ile erişim yapılacak olan her türlü çalışma alanına iniş ve çıkışlarda, merdivenlerin nasıl konumlandırılacağı, nasıl kullanılacağı, güvenli iniş-çıkış yöntemleri ile merdiven üzerinde güvenli çalışma yöntemleri hakkında bilgi verilmektedir.   Bu eğitim sonunda katılımcılar yapacakları işlere uygun olan seyyar merdivenleri daha kolay seçmekte merdivenler ile ilgili oluşabilecek riskleri daha kolay tespit edebilmektedirler. Sabit merdivenlerde ise hangi güvenlik önlemlerinin alınması gerektiği konusunda bilgi sahibi olur. Bu kapsamda daha güvenli bir çalışma ortamı oluşmasında rol oynamaktadırlar.... Detaylar
Yaşam Hattı Projelendirme ve Montaj Hizmetleri Yaşam Hattı Projelendirme ve Montaj Hizmetleri

İskele, çatı, asansör ve şaft boşlukları, monopol tip kuleler vb. tehlikeli çalışma alanlarında çalışma yapacak olan personelin güvenli iniş çıkışını ve çalışma ortamında güvenli hareket etmesini sağlamak amacıyla dikey ve yatay yaşam hatlarının montaj hizmeti verilmektedir.... Detaylar
Güvenlik Ağı Montaj Hizmetleri Güvenlik Ağı Montaj Hizmetleri

Çalışma alanlarında gerçekleşmesi muhtemel, yüksekten insan ve malzeme düşme riskini en aza indirmek için farklı sistemlerde güvenlik ağı montajı yapılmaktadır.... Detaylar
Mobil Sağlık Aracı Mobil Sağlık Aracı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği iş yerlerinde çalışanların sağlık muayenelerinin yapılması yasal bir yükümlülüktür. Çalışanların sağlık kayıtlarının işe girişten itibaren başlanarak kanuni sürelerle yenilenmesi ve saklanması gerekmektedir. Sağlık taramalarının ve uygulamalarının zamanında yapılması, oluşacak problemleri önceden görmenizi sağlayarak, gerekli önlemlerin alınması için de bir fırsattır. Mobil Sağlık Tarama aracımız, eğitimli ve alanında deneyimli personelimiz ve doktorlarımız ile size uygun gün ve saatte hizmet vermektedir. MOBİL SAĞLIK ARACIMIZDA YAPILAN TETKİKLER: - RÖNTGEN (AKCİĞ... Detaylar